Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

Grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami są realizowane w blokach 1 godzinnych, 4 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – dzieci z autyzmem. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowanych dwóch terapeutów. Wielkość grupy terapeutycznej 5 do 8 dzieci. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów, ul. Saska 56.

Grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z elementami muzykoterapii są realizowane w blokach 1 godzinnych, 2 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi w przeważającej większości dzieci z autyzmem wraz z rodzicami (opiekunami). W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany 1 terapeuta. Wielkość grupy terapeutycznej od 6 do10 dzieci. Miejsce realizacji zajęć: Rzeszów, ul. Saska 56.

Terapia wg Weroniki Sherborne jest realizowana w blokach 1 godzinnych, 2 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi w przeważającej większości dzieci z autyzmem wraz z rodzicami (opiekunami). W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany 1 terapeuta. Wielkość grupy terapeutycznej od 6 do 10 dzieci. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul. Saska 56 oraz użyczona sala w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Dębicy przy ul. Konarskiego 14.

Terapia integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej jest realizowana w trybie indywidualnym w formie cykli terapeutycznych. Każdy cykl terapeutyczny składa się z 10 czterdziestopięciominutowych zajęć terapeutycznych. Uczestnicy zajęć – dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi w przeważającej większości dzieci z autyzmem. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany 1 terapeuta. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul. Saska 56.

Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne są realizowane w trybie indywidualnym w wymiarze 1 godziny, 8 zajęć średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – dzieci z autyzmem. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany jeden terapeuta. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul. Hetmańska 21/201.

Muzykoterapia jest realizowana w ramach zajęć 45-minutowych, 4 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – dzieci z autyzmem w wieku szkolnym. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany jeden terapeuta. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul.Saska 56.

Hipoterapia jest realizowana w trybie indywidualnym w formie cykli terapeutycznych. Każdy cykl terapeutyczny składa się z dziesięciu półgodzinnych zajęć terapeutycznych. Uczestnicy zajęć – dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowym. Zajęcia są realizowane w ramach zadania zleconego przez zarząd stowarzyszenia. Miejsce realizacji zajęć: Firma Handlowo – Usługowa Renata Siewierska, Kielanówka 373.

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych z elementami szkolenia i pracy warsztatowej są realizowane w blokach 2 godzinnych, 2 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – rodzice dzieci z autyzmem. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany 1 terapeuta. Wielkość grupy od 8 do 15 rodziców. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul. Saska 56 oraz użyczona sala w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...