Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

WŁADZE STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA: jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, stanowią go członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz delegaci kół terenowych stowarzyszenia.

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA
:
PREZES

WICEPREZES

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Agata PIENIĄŻEK

Jacek Józef BABIS

Monika ZGRAJA

Arkadiusz SYPIEŃ

Łukasz CZAPOR
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA:

PRZEWODNICZĄCY

CZŁONEK KOMISJI

Włodzimierz CUPRYŚ

Anna ZABORNIAK,
Adrianna PACZOSA,
Joanna CICHOŃ

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...