Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

REGULAMIN BIBLIOTEKI – WYPOŻYCZALNI
POMOCY EDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

1. Z biblioteki i wypożyczalni mogą korzystać członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Poradni Autyzmu oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

2. Biblioteka – wypożyczalnia udostępnia swe zbiory i pomoce przez cały rok kalendarzowy, szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 691 587 945

3. Każdy użytkownik biblioteki – wypożyczalni ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem biblioteki – wypożyczalni".

4. Ze zgromadzonych zbiorów i pomocy można korzystać :
a) wypożyczając je do domu,
b) czytając lub przeglądając na miejscu.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 woluminy i 2 pomoce edukacyjne lub terapeutyczne na okres 1 miesiąca.

6. Czytelnik, użytkownik wypożyczający, nie może mieć na stanie więcej woluminów i pomocy edukacyjnych lub terapeutycznych niż określono w pkt 5.

7. Osoby, które zalegają ze zwrotem materiałów bibliotecznych i pomocy edukacyjnych lub terapeutycznych nie mogą pożyczać żadnych materiałów do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

8. W uzasadnionych przypadkach, można uzyskać przedłużenie terminu wypożyczeń.

9. Prośby o zarezerwowanie książki lub pomocy uwzględnia się w kolejności zamówień.

10. Wszystkich korzystających z biblioteki – wypożyczalni obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów.

11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik, użytkownik pomocy powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić osobie prowadzącej bibliotekę – wypożyczalnię.

12. W przypadku zagubienia, zniszczenia materiałów bibliotecznych lub pomocy, czytelnik, użytkownik wypożyczający zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej pozycji przez osobę prowadzącą bibliotekę – wypożyczalnię, bądź uregulowania należnej kwoty.

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...