Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

OFERTA

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW Z ELEMENTAMI SZKOLENIA I PRACY WARSZTATOWEJ

GRUPY WSPARCIA są to comiesięczne spotkania rodziców dzieci niepełnosprawnych będących przede wszystkim członkami stowarzyszenia.
Przeważnie prowadzone są one przez oligofrenopedagoga – terapeutę posiadającego uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci autystycznych. Sporadycznie zajęcia te przeprowadza psycholog.

Omawiane obszary wsparcia podczas zajęć:

I. Wiedza rodziców na temat niepełnosprawności ich dzieci.
Nie wszyscy rodzice mają odpowiednią wiedzę na temat niepełnosprawności swojego dziecka. Wiedza ta zostaje przekazywana w taki sposób, aby rodzice poznali wszystkie możliwe przyczyny powodujące niepełnosprawność, co pomoże zrozumieć im potrzeby i zachowania niepożądane dziecka oraz zapoznać ich z przyczynami i skutkami takich zachowań.

II. Akceptacja niepełnosprawnego w rodzinie.
Z tym problemem mają do czynienia przede wszystkim rodzice, którzy dopiero dowiedzieli się o niepełnosprawności swojej pociechy. Problem ten dotyczy też opiekunów, którzy pierwszy raz mają do czynienia z konkretną osobą niepełnosprawną, nad którą mają sprawować wszelkiego rodzaju opiekę a przede wszystkim prowadzić terapię lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zagadnienie to realizowane jest w taki sposób, aby proces akceptowalności osoby niepełnosprawnej przebiegał tak, aby w jak najmniejszym stopniu osoba niepełnosprawna odczuwała relacje poznawania jej przez opiekuna. Ten obszar jest częściowo powiązany z obszarem pierwszym.

III. Rodzaje terapii.
Wiedza rodziców na temat rodzajów terapii to kolejny temat realizowany, po uprzednim poznaniu niepełnosprawności dziecka i jej zaakceptowaniu. Poziom tej wiedzy jest systematycznie podwyższany w czasie zajęć w ramach grup wsparcia jak również we wszystkich rodzajach terapii grupowej. Zajęcia te chyba w najbardziej dobitny sposób uczą i uświadamiają rodziców w zakresie, jakie metody i formy terapii będą lub są najbardziej skuteczne w realizacji terapii indywidualnej w warunkach domowych oraz w terapii grupowej.

IV. Radzenie sobie z chorobą dziecka.
Radzenie sobie z chorobą dziecka to zagadnienie natury psychologicznej. Zależy ono przede wszystkim od portretu psychologicznego rodziców. W rozważaniu tego obszaru należy uświadomić rodzicom, że w żaden sposób nie ponoszą winy za niepełnosprawność swojego dziecka. Drugim aspektem jest pobłażanie swoim dzieciom z racji tego ze są niepełnosprawni. Zadaniem w rozwiązywaniu tych problemów będzie przede wszystkim uświadomienie rodzicom (opiekunom), aby swoje dzieci (podopiecznych) traktowali jak osoby pełnosprawne, ponieważ w przeciwnym razie mogą występować lub nasilać się zachowania niepożądane, z którymi będzie potem duży problem.

TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uspołecznianie dziecka niepełnosprawnego oraz nabywanie przez niego umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej to najbardziej skomplikowane działanie. Zależy ono przede wszystkim od form i metod terapii indywidualnej prowadzonej w warunkach domowych. Niezbędnym uzupełnieniem tej terapii jest terapia indywidualna i grupowa prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów. Jednak największą rolę w uspołecznianiu dziecka odgrywają rodzice, ponieważ znają jego możliwości po kilku latach prowadzenia terapii indywidualnej. Niemniej jednak i tak potrzebują oni wsparcia ze strony wykwalifikowanego terapeuty, który w pewnym zakresie musi udzielać im pomocy. Podczas zajęć grupowych proces terapeutyczny realizowany jest nie tylko w stosunku do danego dziecka, ale również do jego rodziny i rodzeństwa. Następuje integracja środowiska rodzinnego, integracja pomiędzy rodzinami posiadającymi dziecko niepełnosprawne.

Rodzice wzajemnie uczą się pracować z własnym dzieckiem i udzielają sobie wsparcia. Uczą się również jak bawić się z chorym dzieckiem oraz bycia dla niego i rodzicem i terapeutą.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone przez stowarzyszenie w ramach terapii indywidualnej i grupowej:

  • terapia grupowa dla dzieci autystycznych i z Zespołem Downa wybranymi metodami;
  • terapia integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii oraz terapii mowy i komunikacji;
  • terapia zachowań społecznych i niepożądanych;
  • muzykoterapia;
  • terapia wg Weroniki Sherborne;
  • hipoterapia.
Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...