Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

O NAS

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze województwa podkarpackiego w oparciu o własna bazę lokalową oraz lokale i obiekty wynajmowane w celu przeprowadzania terapii.

Zadania realizujemy przede wszystkim w oparciu o środki otrzymywane w ramach stosownych umów z:

  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER, wspierającym projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe;
  • Urzędem Miasta Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej;
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu.

W oparciu o doświadczenia z realizacji powyższych umów wypracowaliśmy system realizacji zadań, który
w stopniu zadawalającym pozwala nam na prowadzenie działalności statutowej.
Usystematyzowaliśmy realizację zajęć w ramach terapii indywidualnej i grupowej poszerzając je corocznie o ilość godzin oraz nowe formy terapii.

Do prowadzenia zajęć zatrudniamy terapeutów o następujących kwalifikacjach:

  • terapeuta z licencją SYNAPSIS do prowadzenia terapii dzieci autystycznych,
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog,
  • psycholog,
  • fizjoterapeuta,
  • muzykoterapeuta,
  • hipoterapeuta.

Raz na jakiś czas organizujemy zajęcia dotyczące wybranych zagadnień z zakresu terapii i rehabilitacji, które są prowadzone przez odpowiedniego lekarza specjalistę lub terapeutę.

Od 2000 r. prowadzimy i na bieżąco doposażamy bibliotekę - wypożyczalnię literatury fachowej oraz pomocy edukacyjnych i terapeutycznych. Bibliotekę - wypożyczalnię obsługują pedagodzy specjalni i fizjoterapeuci potrafiący dobrać odpowiednie pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne w zależności od indywidualnych potrzeb danego dziecka.

Corocznie rozpatrują oni oferty w zakresie literatury fachowej oraz dostępnych pomocy przydatnych do prowadzenia terapii i rehabilitacji. Na podstawie ich propozycji zamawiane jest wyposażenie potrzebne do uzupełnienia zasobów.

Ponadto ukierunkowujemy pracę terapeutów, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci będących pod opieką naszego stowarzyszenia.

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...