Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

Opracowanie indywidualnych planów pracy

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia istnieje możliwość opracowania indywidualnego planu pracy dla dziecka.
Indywidualne plany pracy przeznaczone są nie tylko dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera, ale także dla dzieci i osób z innymi zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, z dużymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Opracowanie indywidualnego planu pozwala rodzicom i terapeutom na samodzielne prowadzenie terapii w warunkach domowych, efektywniej pracować i wyrównywać deficyty rozwojowe a w dalszej kolejności na lepsze funkcjonowanie ich podopiecznych. Plan pracy obejmuje wszystkie sfery rozwoju dziecka oraz jego funkcjonowania psycho-społecznego.

Podczas opracowywania planu pracy brany jest pod uwagę rozwój dziecka we wszystkich sferach: motoryki małej i dużej, naśladowania,percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy czynnej, biernej, komunikacji, odbioru bodźców, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Opracowanie Indywidualnego Planu Pracy składa się z dwóch następujących po sobie etapów:
 • diagnostycznego,
 • opracowania zaleceń- Indywidualnego Planu Pracy Dziecka

 • Etap diagnostyczny:
  umożliwia dokonanie oceny funkcjonalnej rozwoju dziecka, poznanie go i jego rodziny, poznaniu jego mocnych i słabych stron oraz wymianie informacji i oczekiwań między rodzicami a terapeutą diagnozującym( bądź terapeutami)
  Na ten etap składa się:
  - wywiad wstępny z rodzicami,
  - analiza opisu sposobu funkcjonowania dziecka, jego mocnych i słabych stron przygotowana przez rodziców:
  • analiza zachowania dziecka w naturalnym środowisku na bazie materiału filmowego,
  • analizie dokumentacji medyczno- edukacyjnej dziecka,
  • obserwacji bezpośredniej dziecka w ośrodku,
  • ocena funkcjonalna dziecka na podstawie obserwacji, prób behawioralnych, PEP TESTU itp.
  Etap opracowania zaleceń - Indywidualnego Planu Pracy Dziecka:
  Następuje analiza materiałów i ułożenie Indywidualnego Planu Pracy Dziecka - przekazanie go oraz omówienie sposobu jego wykonania rodzicom .

  W sprawie rezerwacji terminów na zajęcia z poszczególnymi Specjalistami prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 691 587 945 lub mailowo: sekretariat@solisradius.pl

  Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
  Solis Radius aktualności
  Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
  22.12.2015
  Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

  Więcej...
  Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
  04.11.2015
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

  Więcej...
  Nadzwyczajne Walne Zebranie
  08.09.2015
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

  Więcej...