Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych z elementami szkolenia i pracy warsztatowej są realizowane w blokach 2 godzinnych, 2 zajęcia średniomiesięcznie. Uczestnicy zajęć – rodzice dzieci z autyzmem. W realizację jednego zajęcia jest zaangażowany 1 terapeuta. Wielkość grupy od 8 do 15 rodziców. Miejsce realizacji zajęć: Siedziba Stowarzyszenia, Rzeszów ul. Saska 56 oraz użyczona sala w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...