Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

Działalność odpłatna Pożytku Publicznego

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie spełniając warunki zawarte w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otrzymało w 2005 roku status Organizacji Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w Ustawy z dniem 1 lipca 2012 roku wprowadza na terenie Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS w Rzeszowie ul. Saska 54 działalność odpłatną pożytku publicznego.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego
Stowarzyszenia SOLIS RADIUS.


W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS zapraszamy na:

Konsultacje eksperckie, zajęcia terapeutyczne

Opracowanie indywidualnych planów pracy.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi, dzieci z zaburzeniami genetycznymi, neurologicznymi oraz dzieci z problemami rozwoju mowy i komunikacji.
Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...