Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

DZIAŁALNOŚĆ

W najbliższej przyszłości planujemy stworzyć dostateczne zaplecze kadrowe i techniczne, które pozwoli nam na samodzielne diagnozowanie oraz prowadzenie w szerszym zakresie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci autystycznych.

Należymy do federacji "Porozumienie AUTYZM-POLSKA". Federacja ta jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych lub ich organów terenowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

Autorytetem w realizacji naszych zadań jest Fundacja SYNAPSIS, której misją jest animowanie i organizowanie profesjonalnych, społecznych i obywatelskich działań na rzecz pomocy rodzinom z problemami zdrowotnymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Szczególnie wielkim wyzwaniem dla Fundacji jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...