Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Solis Radius opp przekaż 1% podatku

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ

Zadania realizowane na podstawie umów z Urzędem Miasta Rzeszowa:

1) Umowa zlecenie zawarta w dniu 12 maja 2000 r. z Zarządem Miasta Rzeszowa na realizację programu: "Promyk Słońca" dla dzieci niepełnosprawnych i autystycznych i ich rodzin (cotygodniowe spotkania dla rodziców, zajęcia o charakterze terapeutyczno – wychowawczym dla dzieci, stworzenie biblioteki z fachowymi książkami i czasopismami, organizacja uroczystości okolicznościowych).

2) Umowa zlecenie zawarta w dniu 11 września 2001 r. z Zarządem Miasta Rzeszowa, na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz wspomagania rodzin dzieci niepełnosprawnych we wszystkich aspektach ich funkcjonowania.

3) Umowa zlecenie zawarta w dniu 2 lipca 2002 r. z Zarządem Miasta Rzeszowa, na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz wspomagania rodzin tych dzieci we wszystkich aspektach ich funkcjonowania.

4) Umowa zlecenie zawarta w dniu 23 maja 2003 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa, na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz wspomagania rodzin tych dzieci we wszystkich aspektach ich funkcjonowania.

5) Umowa nr 22 zawarta w dniu 28 maja 2004 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa, na realizację zadań z zakresu pomocy polegającej na kompleksowym wspieraniu dzieci niepełnosprawnych, autystycznych i ich rodzin zobowiązująca stowarzyszenie do prowadzenia oraz rozwoju biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych dla ww.

6) Umowa nr 26 zawarta w dniu 14 lipca 2005 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa, na realizację zadania - Rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych i autystycznych.

7) Umowa nr 25 zawarta w dniu 24 kwietnia 2006 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa, na realizację zadania - Rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych oraz autystycznych.

8) Umowa nr 24 zawarta w dniu 16 kwietnia 2007 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa na realizację zadania pn: "Prowadzenie i rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodziców oraz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych".

9) Umowa nr 28 zawarta w dniu 16 maja 2008 r.z Prezydentem Miasta Rzeszowa na realizację zadania pn: "Prowadzenie i rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodziców oraz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych".

10) Umowa nr 12 zawarta w dniu 1 kwietnia 2009 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa, a Stowarzyszeniem na realizację zadania - Prowadzenie i rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych i autystycznych.

11) Umowa Nr 14 zawarta w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Gminą – Miastem Rzeszów, a Rzeszowskim Stowarzyszeniem Na Rzesz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie - zadanie pn.: "Terapia rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na rodziny dzieci autystycznych".

Zadania realizowane na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego:

1) Umowa nr 1070/2003 zawarta w dniu 24 października 2003 r. z Województwem Podkarpackim, na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu edukacji, terapii i rehabilitacji tych dzieci w środowisku rodziny.

2) Umowa nr 612/2004 zawarta w dniu 13 maja 2004 r. z Województwem Podkarpackim, na:
- zorganizowanie szkolenia w zakresie wykorzystania elementów muzykoterapii w wieloprofilowym usprawnianiu
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- dofinansowanie zajęć hipoterapii dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

3) Umowa Nr 647 / 2005 zawarta w dniu 26 lipca 2005 r. z Województwem Podkarpackim, na dofinansowanie zajęć hipoterapii dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

4) Umowa Nr 73 / 2007 zawarta w dniu 6 sierpnia 2007 r. z Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, na realizację terapii indywidualna dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci autystycznych i z Zespołem Downa.

5) Umowa Nr 41/2010 zawarta w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Rzeszowskim Stowarzyszeniem Na Rzesz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie - zadanie pn.: "Terapia rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na rodziny dzieci autystycznych".

6) Umowa Nr 254/2010 zawarta w dniu 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Rzeszowskim Stowarzyszeniem Na Rzesz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn.: "Terapia rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na rodziny dzieci autystycznych"

Zadania realizowane na podstawie porozumień z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie których w każdym roku działalności, zawieramy stosowne umowy:

1) Porozumienie nr 4/2003 z dnia 10 marca 2003 r. z Oddziałem Podkarpackim PFRON, na realizację – w latach 2003–2005 – zadania w ramach programu celowego Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. "PARTNER – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych".

2) Porozumienie nr 3/P/PARTNER/2006 zawarte w dniu 10 lutego 2006 r. z Oddziałem Podkarpackim PFRON na realizację – w latach 2006–2007 – zadania w ramach programu celowego Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. "PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe"

3) Porozumienie nr 30/P/PARTNER III z dnia 28 listopada 2007 z Oddziałem Podkarpackim PFRON na realizację – w latach 2008–2013 – programu pn. "PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...