Solis Radius Rzeszowskie stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnych i autystycznych
Stowarzyszenie Solis Radius
Solis Radius opp przekaż 1% podatku


  • przekaż 1% podatku opp
  • Działalność odpłatna Pożytku Publicznego
Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie jest organizacją pozarządową posiadających osobowość prawną, działającą na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

Swoją działalnością obejmujemy obszar województwa podkarpackiego. Naszą siedzibą jest miasto Rzeszów.

W swojej strukturze mamy dwa koła terenowe działające na terenie powiatów dębickiego i mieleckiego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Posiadamy doświadczenie i wyniki w zakresie terapii dzieci autystycznych. Przez cały okres swojej działalności na bieżąco rozwijamy się w zakresie stosowania szerszych metod terapii i form pomocy przede wszystkim dzieciom autystycznym i ich rodzinom. W swoich szeregach posiadamy terapeutę z licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych.

Od początku naszego istnienia ściśle współpracujemy z Poradnią Oceny Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci, natomiast od roku 2005 także z nowo powstałą Poradnią Autyzmu Dla Dzieci przy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, która jest jedyną tego typu poradnią w województwie.

Działalność opieramy na pracy społecznej oraz zadania realizowane w ramach umów z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami państwowymi.
Solis Radius Rzeszów oprganizacja pożytku publicznego

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali nam darowizny pieniężne, rzeczowe oraz 1% swojego podatku.

Przekazując 1% podatku pomagasz dzieciom zrozumieć świat, który jest dla nas oczywisty, a dla nich niezrozumiały. Dzięki temu stwarzasz im szansę bycia samodzielnym w dorosłym życiu.


Jeżeli chciałbyś wspomóc finansowo terapię naszych dzieci prosimy o wpłaty na konto nr: 96 1540 1131 2001 6207 2850 0001
Przedszkole solis radius Rzeszowski Ośrodek Terapeutyczny Autyzm Solis Radius
Solis Radius aktualności
Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2015
22.12.2015
Zapytanie ofertowe 22.12.2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu pn. "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS" współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie nr ZZO/000071/09/D z dnia 18 marca 2014 roku.

Więcej...
Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2015
04.11.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XIII,...

Więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie
08.09.2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOLIS RADIUS w Rzeszowie w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 16:00. W przypadku braku kworum o godzinie 16:30. ulica Strażacka 12D

Więcej...